ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Το κέντρο φυσικοθεραπείας απαρτίζεται από
εργονομικά σχεδιασμένους και μοντέρνους χώρους.
Αποτελείται από τρείς ατομικές αίθουσες και από ένα πλήρες,
άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο γυμναστήριο, όπου το άτομο θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει, υπό τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή ή ακόμη
και σε συνεργασία με τον εκάστοτε θεράπων ιατρό του,
έτσι ώστε να συμβάλει στην πλήρη αποκατάσταση.

Υπηρεσίες

Θεραπευτικές τεχνικές

Ποιοι είμαστε

Επικοινωνία